CPU : AMD Manchester 4200+ (0634 APMW)
Board : DFI Lanparty nF4 Ultra-D
RAM : Samsung DDR1 PC3200 512Mb * 2 (0548,0552 CUS-CCC)
VGA : Powercolor ATI Radeon X700
Cooling : Zalman 9500 LED

FSB : 260Mhz * 11
RAM : 260Mhz 3-4-4-8 1T (Dual Channel & 동기화?ㅋ)

▲ 온도 및 프라임 통과 스샷..


▲ 1M Pi : 31.890s


PS. 이미지는 클릭해서 보세요^^
 

댓글을 달아 주세요

  1. Favicon of http://cyworld.com/01028394563 송재훈 2012.08.07 01:44 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    혹시 팔 생각은 없으신지요. 팔 생각 있으면 wogns9704@naver.com 으로 메일 주세요 

티스토리 툴바